ΣΕΠΑΗΚ ΔΟΜΗ Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

E-mail Εκτύπωση

Η Γενική Συνέλευση των Μελών της Συντεχνίας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο σώμα της. Αυτή επικυρώνει τις αποφάσεις που προέρχονται πλειοψηφικά από τις εργασίες της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης επί οποιουδήποτε θέματος που αφορά τα συμφέροντα της Συντεχνίας και κατ' επέκταση των Μελών.