ΣΕΠΑΗΚ ΔΟΜΗ Τοπικά Γραφεία

Τοπικά Γραφεία

E-mail Εκτύπωση

ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τοπικός Γραμματέας Μαρία Κυπριανού
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Νεοκλής Στυλιανίδης
Μέλος Σοφοκλής Καμιναρίδης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τοπικός Γραμματέας Ανδρέας Αρμενάκης
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Ιωάννης Παπαγεωργίου
Μέλος Μάριος Αναστασιάδης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τοπικός Γραμματέας Στέλιος Ζαντής
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Θάσος Θεοδοσίου
Μέλος Ανδρέας Κυπριανού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τοπικός Γραμματέας Κώστας Μεσημέρης
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Κώστας Χρίστου
Μέλος Ανδρέας Σταύρου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ
Τοπικός Γραμματέας Μαρίνος Ευαγγελίδης
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Σώζος Σοφοκλέους
Μέλος Αγγέλα Χρίστου
Η/Π ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Τοπικός Γραμματέας Σάββας Γιάγκου
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Παπαιακώβου
Μέλος Γιώργος Συρίμης
Η/Π ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Τοπικός Γραμματέας Γιώργος Γιάλλουρος
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Σάββας Λουκά
Μέλος Ιωάννης Κουντούρης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Τοπικός Γραμματέας Ειρήνη Ζαβρού
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Γιώργος Χριστοφή
Μέλος Φίλιππος Προδρόμου
ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τοπικός Γραμματέας Σάββας Πελεντρίτης
Αναπληρωτής Τοπικός Γραμματέας Γεωργία Σίταρου
Μέλος Μάριος Αναστασιάδης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αντιπρόσωπος Κλάδου Ειδικοτήτων Βίκυ Ασιήκαλη
Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος Κλάδου Ειδικοτήτων Μάριος Αναστασιάδης
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γραμματέας Κλάδου Διευθυντικών Στελεχών Βενιζέλος Ευθυμίου
Βοηθός Γραμματέας Κλάδου Διευθυντικών Στελεχών Άδωνης Κέλλας
Μέλος Χρίστος Λουκαϊδης
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Γραμματέας Κλάδου Συνταξιούχων Σοφοκλής Σοφοκλέους
Βοηθός Γραμματέας Κλ. Συνταξιούχων Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Μέλος Δημήτρης Μεταξάς