ΣΕΠΑΗΚ ΣΕΠΑΗΚ Ιστορικό

Ιστορικό

E-mail Εκτύπωση

Η ΣΕΠΑΗΚ, η αρχαιότερη ανεξάρτητη Συντεχνία στο χώρο της ΑΗΚ, ιδρύθηκε το 1957 ως «Ένωση Μηχανικών ΑΗΚ» (ΕΜΑΗΚ) ενώ αργότερα, το 1980, μετονομάστηκε σε ΣΕΠΑΗΚ αγκαλιάζοντας όλο το Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με το καταστατικό μας, μέλη της ΣΕΠΑΗΚ μπορούν να εγγραφούν όσοι κατέχουν θέση Επιστημονικού Προσωπικού για την οποία το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα.

Η δράση της ΣΕΠΑΗΚ, στα 54 χρόνια ζωής της, χαρακτηρίζεται από συνεχείς, έντιμους και έντονους αγώνες για τα δικαιώματα του Επιστημονικού Προσωπικού, πάντοτε μέσα σε πλαίσια καλής συνεργασίας με την Αρχή και έχοντας ως γνώμονα το ευρύτερο συμφέρον του κοινού και του τόπου.

Παραμένουμε σταθεροί στις επαγγελματικές μας διεκδικήσεις και μακριά από κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις, γεγονός που μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε τα θέματα της ΑΗΚ με ελεύθερη, αντικειμενική και σοβαρή σκέψη προς όφελος του Οργανισμού. 

Είμαστε πάντοτε προσηλωμένοι στην τήρηση των κανονισμών, των θεσμών και των  αξιών, και δεν διστάζουμε να καταγγέλλουμε τυχόν προσπάθειες της Αρχής για παράκαμψή τους.

Η ΣΕΠΑΗΚ αριθμεί σήμερα 220 μέλη που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής και απασχολούνται σε όλα τα τμήματα και χώρους της ΑΗΚ.  Επίσης, στον Κλάδο Συνταξιούχων της Συντεχνίας, είναι εγγεγραμμένοι 60 συνταξιούχοι συνάδελφοι του Επιστημονικού Προσωπικού.

Σήμερα, την Εκτελεστική Γραμματεία της ΣΕΠΑΗΚ αποτελούν οι πιο κάτω:

Σώτος Σάββα Πρόεδρος
Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας
Άδωνης Γιασεμίδης
Βοηθός Γραμματέας
Ιάκωβος Χαραλάμπους Οργανωτικός Γραμματέας
Γιώργος Φλωρίδης
Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας
Χρίστος Παπαριστοδήμου Ταμίας
Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Μέλος
Δημήτρης Τοτός Μέλος

Το 2007, μαζί με άλλες 7 ανεξάρτητα Συντεχνίες από την ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Αρχή Λιμένων και Κυπριακές Αερογραμμές, ενταχθήκαμε στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ). Στο πρώτο συνέδριο της ΠΟΑΣ, μετά τη διεύρυνση της, εκλέγηκε ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας το στέλεχος και πρώην Πρόεδρος της Συντεχνίας μας Χρίστος Τραχωνίτης.

Η εμπλοκή των μελών της ΣΕΠΑΗΚ στον καθορισμό του αναπτυξιακού προγράμματος και σε άλλα σοβαρά θέματα που απασχολούν την ΑΗΚ, είναι πάντοτε ουσιαστική και καθοριστική, και η συνεισφορά μας στην κυπριακή οικονομία μεγάλη.

Εμείς στη ΣΕΠΑΗΚ, πέραν από τις συνδικαλιστικές μας διεκδικήσεις που αφορούν εργασιακά θέματα και ωφελήματα του προσωπικού, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το μέλλον μας στην Αρχή είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη δική της βιωσιμότητα, σωστή οργάνωση και λειτουργία. 

Γι’ αυτό, οι κύριοι στόχοι της Συντεχνίας μας είναι οι πιο κάτω:

  • Βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών στην ΑΗΚ
  • Πλήρης αξιοποίηση του Επιστημονικού Προσωπικού
  • Απεξάρτηση από τους ξένους Συμβούλους
  • Προώθηση σωστής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης του Προσωπικού
  • Εφαρμογή αξιοκρατίας στις προαγωγές
  • Προσήλωση τους Νόμους και Κανονισμούς
  • Στήριξη των θεσμών και αξιών
  • Παρεμβάσεις προς την Κοινωνία και την Πολιτεία για ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα, όπως για παράδειγμα το ενεργειακό πρόβλημα, το καθεστώς και η λειτουργία των Ημικρατικών Οργανισμών και άλλα.

Όραμά μας, το μεγαλείο της Αρχής Ηλεκτρισμού, την οποία θεωρούμε ως ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Κυπριακού λαού. Θέλουμε να εργαζόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται περήφανοι για την προσφορά τους, και το κοινό πλήρως ικανοποιημένο για την υπηρεσία που του παρέχεται.